صفحه شخصی رضا اکبری   
 
نام و نام خانوادگی: رضا اکبری
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی مکانیک - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  رییس تعمیرات شرکت الیاف زاینده رود-پلی اکریل
شماره نظام مهندسی:  20-400-00472
تاریخ عضویت:  1389/02/11
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
34   نظر / همه نظرات